Sunday, May 20, 2012

Hla Chham mi

NAU RAWL

            A au riai ruai e Kawrnu iangin
            Hnuntui ngai a van ruai e;
            Sirah a thai a let reng e,
            Harh zai reng rel silovin
                Chunnu lungmawl harh zai rel lo,
                Vawkpui ianga hnar suk suk
                Manglamah eng hmu maw - U huk !
                Dawnin lung reng a awi thei lo
            Bawhar lungfing lo pau se
            Ka chuni nu a harh nan e,
            Tangah beiin min chawi sela’ng
            Hnuntui ngai tahlai ka bang ngei ang.
                Tho teh i hrai a van ruai e,
                Enchimloh tahnan a tawk ta e,
                Ka phal ne maw i hrai te hi
                Chun lo ianga vaih reng hi.

August 8, 1997(Friday)  9:30PM, Vaivakawn
 

PASALTHA

    An liam zo hmana
    Vangkhua muantu mihrang
    Sa leh rala tlan lo
    Khuatin thanghluan hrang rual

    An tawnah lal lai
    Lalvung run lian pawhin
    Nghing zai reng rel lovin
    Muangten ning zu an dawn nilen
         Ka ram ka hnam ka chi te
        An dam nan kei ti thin te
        Fam rolungmual an liam
    Aw, rauthla talin kohkir theih chang se,
    Hlan ka nuam ram riang chan hi
    Engtin ngai ang maw an sulhnu te.

    - May 17, 1998 ( Sunday) 9:00 PM , Vaivakawn

No comments:

Post a Comment